Microsoft Authorised Refurbisher.

Vi har över 24 års erfarenhet av att rekonditionera IT-utrustning. Vi är mycket stolta över att vi var en av de första Europiska aktörerna som fick lov att kalla sig Microsoft Authorized Refurbisher – en kvalitetscertifiering som garanterar våra kunder klanderfritt rekonditionerad utrustning med äkta Microsoft Windows förinstallerat.

Microsoft Authorized Refurbishers är globala specialistföretag som genomsnittligen levererar 1000 eller flera persondatorer varje månad. I samband med professionell rekonditionering levererar dessa bolag datorer med äkta Microsoft-mjukvara. Microsoft Security Essentials, Windows och Windows Live Services förser stora mervärden till rekonditionerad hårdvara. Det finns två typer av mjukvara tillgängliga för Microsoft Authorized Refurbishers: Kommersiella licenser är till för alla typer av konsumenter och företag genom Microsofts Authorised Refurbisher-program. Så kallade Citizenship-licenser finns endast tillgängliga för vissa typer av användare, exempelvis ideella- och välgörenhetsorganisationer, utbildningsenheter och vissa andra grupper. Om en Microsoft Authorized Refurbisher vill leverera denna typ av licenser krävs en speciell registrering inom Microsofts Registered Refurbisher-program.Prisvärda, professionellt rekonditionerade datorer med äkta Microsoft Windows.