Er befintliga hårdvara är värd mera än ni tror.

Har ni eller era kunder gammal hårdvara som det är dags att göra sig av med? Med Approved Selection har vi den expertis, den erfarenhet och de resurser som krävs för att tillgodose er med avyttringen på ett säkert sätt. I många fall finns även ett ekonomiskt värde i utrustningen. Det finns fem goda anledningar att ta kontakt med Approved Selection.

1

ValueScan.

Vi erbjuder er en gratis värdering av er utrustning, utan att ni tar er an några förpliktelser. Skicka ett mail till trade-in@approvedselection.com och vårt återköpsteam skrider till verket. Så fort utvärderingen är klar återkommer vi med ett erbjudande.

Fakta

Er uttjänta hårdvara kan vara värd mera än ni tror. Be om en gratis ValueScan och bli helt säker. Att maximera värdet är det som Approved Selection handlar om.

2

Bekymmersfri avyttring.

Vi ser till att utrustningen hämtas upp på den plats ni vill, vid passande tillfälle. Berätta vad som passar bäst så ordnar vi resten.

Fakta

Er uttjänta utrustning hamnar inte i soporna eller på gatan, utan transporteras och hanteras säkert och miljöeffektivt.

3

Certifierad dataradering.

Datasäkerhet vid hårdvarubyte är alltid högsta prioritet. Vi är specialiserade inom dataradering, och använder Blancco genom hela processen. Blancco är erkänd raderingsmjukvara som skriver över varje enskild sektor på hårddisken. Vi förser er med certifikat ända ner på maskinens serienummernivå som intygar att all tidigare data är förstörd och ej går att återskapa. Vi avlägsnar även alla andra personliga inställningar, inte endast data utan även stöldskyddsmärkningar, klistermärken och övrig uppmärkning.

Fakta

All data raderas permanent, vilket omöjliggör återskapning av information samt alla uppgifter om den förra ägaren.

4

Ansvarstagande.

Vad vi än gör med er uttjänta utrustning så kan ni alltid vara säkra på att det sker på ett sätt som tar sitt sociala och miljömässiga ansvar.

Fakta

Om utrustningen ej längre är användbar så står vi för miljömässigt korrekt återvinning och skrotning. Vi prioriterar alltid återanvändning framför återvinning.

5

Gammalt blir nytt.

Om er gamla hårdvara fortfarande är i gott skick, så kommer vi att göra vårt yttersta för att denna utrustning skall tillgodokomma kunder som letar efter smartare, mer kostnadseffektiva och ansvarstagande inköp. Ofta utgörs denna kundgrupp av skolor samt välgörenhets- och ideella organisationer, men även av såväl lokala som globala företag som strävar efter att få bättre avkastning på sina IT-investeringar genom att köpa rekonditionerad utrustning. Även om endast en liten del av all rekonditionerad utrustning klarar kraven som ställs på Approved Selection, så kan denna utrustning även komma till användning för den snävaste av budgetar.

Fakta

Er uttjänta utrustning återvinns eller återanvänds som Approved Selection eller ”ordinarie” rekonditionerad utrustning. Detta innebär att ni bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Vill ni bli av med er gamla hårdvara?

Är ni redo och villiga att hjälpa folk göra bättre affärer och reducera globala utsläpp, samtidigt som ni själva tjänar en hacka på det? Skicka i så fall ett mail till trade-in@approvedselection.comså kontaktar vi er. Vi lovar att erbjuda den bästa lösningen.

Kontakt